Công trình anh Hùng Trường Chinh

Thông tin công trình

1. Tên khách hàng: Anh Hùng
2. Địa chỉ công trình: Trường Chinh- Hà Nội 
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chủ đề: Cảnh biển
5. Kích thước hình: 1m8*2m4
6. Kích thước gạch: 60 x 60 cm
7. Diện tích thi công: 4.32 m²
8. Chất liệu: Gạch 3D phủ uv 2 lớp
9. Thời gian đặt hàng: 18/10/2017
10. Thời gian hoàn thiện: 30/10/2017
11. Thực hiện thi công: Gạch 3D Janfloo