Công trình anh Hùng Trường Chinh

Thông tin công trình

1. Tên khách hàng: Anh Hùng
2. Địa chỉ công trình: Trường Chinh- Hà Nội 
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chủ đề: Cảnh biển
5. Kích thước hình: 1m8*2m4
6. Kích thước gạch: 60 x 60 cm
7. Diện tích thi công: 4.32 m²
8. Chất liệu: Gạch 3D phủ uv 2 lớp
9. Thời gian đặt hàng: 18/10/2017
10. Thời gian hoàn thiện: 30/10/2017
11. Thực hiện thi công: Gạch 3D Janfloor

Gạch 3D uv thảo nguyên
Gạch 3D uv thảo nguyên
Gạch 3d cảnh biển
Gạch 3d cảnh biển
Gạch 3D uv cảnh biển
Gạch 3D uv cảnh biển

Video kiểm tra gạch cho khách hàng: kiem tra gach 3d