Công trình Cô Hằng Khu đô thị Ecopark

Thông tin công trình

1. Tên khách hàng: Cô Hằng
2. Địa chỉ công trình: Khu đô thị Ecopark Rừng Cọ Hà Nội 
3. Ứng dụng: Ốp tường
4. Chủ đề: Cảnh biển + cá biển
5. Kích thước hình: theo ý khách
6. Kích thước gạch: 80 x 80 cm
7. Diện tích thi công: 5m2
8. Chất liệu: Gạch 3D phủ uv 2 lớp
9. Thời gian đặt hàng: 10/11/2017
10. Thời gian hoàn thiện: 16/11/2017
11. Thực hiện thi công: Gạch 3D Janfloor

Gạch 3d ốp tường nhà tắm
Gạch 3d ốp tường nhà tắm
Gạch 3d ốp tường nhà tắm
Gạch 3D ốp tường nhà tắm