Công trình khách hàng Anh Hùng Thanh Hóa

Thông tin công trình

1. Tên khách hàng: Anh Hùng
2. Địa chỉ công trình: Thanh Hóa
3. Ứng dụng: ốp tường
4. Chủ đề: Lưu thủy sinh tài
5. Kích thước gạch: 80*80cm
6. Kích thước tranh: 2m4*3m2
7. Diện tích thi công: 7.92m2
8. Chất liệu: Gạch 3D phủ Kính 5ly
9. Thời gian đặt hàng: 15/12/2017
10. Thời gian hoàn thiện: 22/12/2017

Ảnh gạch 3D sau khi hoàn thiện tại kho
Ảnh gạch 3D sau khi hoàn thiện tại kho
Gạch 3D Thác nước mã 15892001
Gạch 3D Thác nước mã 15892001
Market in tranh cho khách hàng
Market in tranh cho khách hàng