Công trình tấm ốp PVC cầu thang 3D anh Hùng Thanh Hóa

Thông tin công trình

1. Tên khách hàng: Anh Hùng
2. Địa chỉ công trình: Thanh Hóa- Hà Nội 
3. Ứng dụng: Ốp cổ bậc cầu thang
4. Chủ đề: Cảnh biển
5. Kích thước tấm ốp: 0,18*1 m
6. Kích thước : 2,16*1m
7. Diện tích thi công: 2,16 m²
8. Chất liệu: Gạch 3D phủ uv 2 lớp
9. Thời gian đặt hàng: 02/12/2017
10. Thời gian hoàn thiện: 08/12/2017

Tấm ốp PVC cầu thang 3D
Tấm ốp PVC cầu thang 3D