Gạch 3D ốp tường JAN3D14384272

1, Loại gạch: Vi tinh

2, Mẫu thiết kế:

3, Ứng dụng thực tế: ốp lát nội thất, ngoại thất

4, Kích thước viên gạch: 600x600x10 (mm) ; 800x800x12(mm)

5, Kích thước hình ảnh chuẩn: 320×240 (cm)

6, Số lượng viên gạch / 1 hộp: 04 viên (600×600); 02 viên(800×800)

7, Trọng lượng: 8 kg/viên (600×600); 17 kg/viên (800×800)

8, Diện tích gạch: 1,44 m2/ hộp (600×600); 1,28m2/ hộp (800×800)

9, Thời gian bảo hành: 05 năm

10, Hàng đặt theo kích thước yêu cầu.

11, Thời gian đặt hàng 04 tuần nếu hàng không có sẵn.