Thi công gạch 3D nhà Anh Kỷ Thanh Trì

Thông tin công trình

1. Tên khách hàng: Anh Kỷ
2. Địa chỉ công trình: Vĩnh Quỳnh- Thanh Trì– Hà Nội
3. Ứng dụng: Lát sàn phòng khách
4. Chủ đề: Tranh hồ cá
5. Kích thước hình:  144 x 350 cm
6. Kích thước gạch: 80 x 80 cm
7. Diện tích thi công: 5.02 m²
8. Chất liệu: Gạch 3D kính cường lực 5ly
9. Thời gian đặt hàng: 05/10/2017
10. Thời gian hoàn thiện: 20/10/2017
11. Thực hiện thi công: Gạch 3D Janfloor

Gạch 3D lát sàn hồ cá

Một số hình ảnh về công trình sau khi hoàn thiện 

Gạch 3D kính cường lực 5ly lát sàn
Gạch 3D kính cường lực 5ly lát sàn

Video thi công công trình: https://www.youtube.com/watch?v=31AcWT0ron4&feature=youtu.be