Thi công gạch 3D ốp tường nhà Anh Hùng Đông Anh

Thông tin công trình

1. Tên khách hàng: Anh Hùng
2. Địa chỉ công trình: Đông Anh- Hà Nội
3. Ứng dụng: Ốp tường trang trí
4. Chủ đề: Tranh tứ quý
5. Kích thước hình:  240 x 180 cm
6. Kích thước gạch: 60 x 60 cm
7. Diện tích thi công: 4.32 m²
8. Chất liệu: Gạch 3D kính cường lực 5ly
9. Thời gian đặt hàng: 28/08/2017
10. Thời gian hoàn thiện: 09/09/2017
11. Thực hiện thi công: Gạch 3D Janfloor

Một số hình ảnh thi công công trình tại nhà anh Hùng ở Đông Anh

Hình ảnh sản phẩm sau khi hoàn thiện

Hình ảnh market đầy đủ của gạch 3D Janfloor